Ε.Σ.ΠΑΙ.ΡΟ.Σ
http://www.espairos.gr/portal/index.php/our-forum/

International RPG Awards
http://www.espairos.gr/portal/index.php/our-forum/viewtopic.php?f=2&t=2762
Page 1 of 1

Author:  Nocture [ Sat Feb 08, 2014 7:33 pm ]
Post subject:  International RPG Awards

http://www.ennie-awards.com/blog/

http://www.gama.org/OriginsAwards/39thO ... fault.aspx

Καθώς θα βρίσκω πληροφορίες θα σας αναφέρω και τις βραβεύσεις.

Author:  Nocture [ Sat Feb 08, 2014 7:39 pm ]
Post subject:  Re: ENnie Awards

http://www.ennie-awards.com/blog/

Ennie Awards 2013

Best Adventure

Achtung! Cthulhu – Three Kings (Chronicle City/Modiphius Entertainment) *Silver Winner*
Pathfinder: Rise of the Runelords Anniversary Edition (Paizo Publishing) *Gold Winner*

Best Aid/Accessory

Night’s Watch (Green Ronin) *Gold Winner*
The Unspeakable Oath (Arc Dream Publishing) *Silver Winner*

Best Art, Cover

Iron Kingdoms (Privateer Press) *Gold Winner*
NPC Codex (Paizo Publishing) *Silver Winner*

Best Art, Interior

Ed Greenwood Presents Elminster’s Forgotten Realms (Wizards of the Coast) *Silver Winner*
Shadows of Esteren Book 1 (Agate Editions) *Gold Winner*

Best Electronic Book

Deadlands Reloaded: The Last Sons (Pinnacle Entertainment) *Gold Winner*
Hobomancer (Hex Games) *Silver Winner*

Best Free Game

Mazes and Perils RPG (WG Productions) *Gold Winner*
Silent Memories (Morning Skye Studio) *Silver Winner*

Best Game

Iron Kingdoms (Privateer Press) *Gold Winner*
Night’s Black Agents (Pelgrane Press) *Silver Winner*

Best RPG Related Product

Kobold Guide to Wordbuilding (Kobold Press) *Gold Winner*
The Lands of Ice and Fire (Random House) *Silver Winner*

Best Rules

Dungeon World (Sage Kobold Productions) *Gold Winner*
Iron Kingdoms (Privateer Press) *Silver Winner*

Best Setting

Magnimar: City of Monuments (Paizo Publishing) *Gold Winner*
Mythic Iceland (BRP/Chaosium) *Silver Winner*
Best Software

The Crawler’s Companion (Purple Sorcerer Games) *Silver Winner*
Roll20 (The Orr Group, LLC) *Gold Winner*

Best Supplement

Doctor Who: The Time Traveler’s Companion (Cubicle 7) *Silver Winner*
Shadowrun 2050 (Catalyst Game Labs) *Gold Winner*

Product of the Year

NPC Codex (Paizo Publishing) *Gold Winner*
Shadows of Esteren Book 1 (Agate Editions) *Silver Winner*

Fans’ Choice for Favorite Publisher

Goodman Games *Silver Winner*
Paizo Publishing *Gold Winner*

Judges’ Spotlight Winners

Hooper - Leviathans (Catalyst Game Labs)
Matthew Muth - School Daze (Sand & Steam Productions)
Jakud Nowosad - Deniable Asset (Random Encounters)
Megan Robertson - Killshot: Director’s Cut (Broken Ruler Games)
Kurt Wiegel - Eldritch Skies (Battlefield Press, Inc.)

Author:  Nocture [ Wed Feb 19, 2014 10:13 pm ]
Post subject:  Re: ENnie Awards

http://www.gama.org/OriginsAwards/39thOriginsAwards/tabid/3265/Default.aspx

The 39th Annual Origins Awards Winners

Best Roleplaying Game

Marvel Heroic RPG Basic – Margaret Weis Productions – Designed by Cam Banks, Rob Donoghue, Jack Norris, Jesse Scoble, Aaron Sullivan, Chad Underkoffler
Best Roleplaying Supplement or Adventure
Marvel Heroic Roleplaying Civil War Essentials Edition Event Book – Margaret Weis Productions

Best Board Game
Lords of Waterdeep – Wizards of the Coast – Designed by Peter Lee and Rodney Thompson

Best Collectible Card Game
Legend of the 5 Rings: Embers of War – AEG

Best Traditional Card Game
Doctor Who the Card Game – Cubicle 7 Entertainment/Treefrog Games – Designed by Martin Wallace

Best Family, Party or Children’s Game
Quarriors! Dice Building Game – Wizkids – Designed by Michael Elliot and Eric M. Lang

Best Gaming Accessory
Metal Steampunk Dice Set – Q Workshop – Designed by Shannon Couture and Blazej Walczak

Best Miniatures Rules
The Hobbit: An Unexpected Journey Campaign Starter Set - WizKids

Best Historical Miniatures Rules
Flames of War: Open Fire! – Battlefront Miniatures, LTD.

Best Historical Miniatures Rules Supplements
Flames of War: Nuts – Battlefront Miniatures, LTD. – Designed by Michael Haught

Best Historical Board Game
Samurai Battles – Zvezda –Designed by Richard Borg and Konstantin Krivenko

Best Publications
Battletech: Weapons Free – Catalyst Game Labs – Edited by Jason Schmetzer

Best Miniature Figure Line
Marvel HeroClix: Galactic Guardians – Wizkids Games

Best Miniature Figure Rules
The Hobbit: An Unexpected Journey Campaign Start Set – WizKids Games

Page 1 of 1 All times are UTC + 2 hours
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/